ดัน 3 วิชาลูกเสืออาสา กกต.หลักสูตรเสริมทุกโรงเรียน

กกต.เปิดตัว 3 วิชาพิเศษลูกเสืออาสา กกต. เสริมทุกโรงเรียน เพื่อให้เด็ก ซึมซับประชาธิปไตย

Print Friendly, PDF & Email

นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านการมีส่วนร่วม เป็นประธานกล่าวมอบนโยบาย ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. พร้อมด้วยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทน รมว.ศึกษาธิการ เข้าร่วมมอบนโยบาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กกต., ลูกเสืออาสา กกต., บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กกต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 280 คน จาก 844 โรงเรียน ที่มีหน่วยลูกเสืออาสา กกต.


ทั้งนี้ ลูกเสืออาสา กกต. เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 50 เป็นความเห็นพ้องร่วมกันระหว่าง กกต. และกระทรวงศึกษาฯ ในการสร้างเยาวชนให้เข้าใจวิถีประชาธิปไตย ซึ่งตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้ลูกหลานทำงานเพื่อชาติ และซึมซับประชาธิปไตย จากการลงไปทำหน้าที่ดูแลบรรยากาศการเลือกตั้ง ช่วยเหลือผู้พิการ และผู้สูงอายุในการเลือกตั้ง จากเดิมที่มี 844 โรงเรียน ต่อไปก็จะมีการขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งในการประชุมลูกเสือนานาชาติ ก็มีการนำเอาแนวคิดนี้ไปเล่าให้ที่ประชุมฟัง ขณะนี้ลูกเสืออาสา กกต. เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเลือกตั้งแล้ว

สำหรับการทำประชามติ ร่าง รธน. เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ กกต.ประสบความสำเร็จได้ เพราะเครือข่ายทั้งหมดให้การสนับสนุน เครือข่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทำให้ลูกหลานได้สัมผัสประชาธิปไตยในทางปฏิบัติจริง จึงขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญและช่วยให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้

ส่วนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2560 ซึ่งเหลือระยะเวลาอีก 1 ปีเศษ ถือว่าไม่ไกลเลยสำหรับการทำงานอย่างจริงจังในการทำความเข้าใจร่วมกัน และจัดสรรทรัพยากรลงมา จำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วยการทำให้เป็นรายวิชาพิเศษทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ในการจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เข้าไปอยู่ในหลักสูตร

ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ไม่ตกยุคสมัย เป็นกิจกรรมเพื่อความสุขและตอบสนองจิตวิญญาณของเด็กและเยาวชน การทำกิจกรรมข้างนอกทำให้ได้เรียนรู้และฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นจุดกำเนิดประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และมองบ้านเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคน ดังนั้น คนเป็นลูกเสือจึงเข้าใจพื้นฐานประชาธิปไตย เราเล็งเห็นร่วมกันว่า วิชานี้จะส่งเสริมประชาธิปไตยได้ และได้เรียนรู้ร่วมกัน กระทรวงศึกษาธิการ ยินดีสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายชัยยศ กล่าว

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อแนะนำหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. เป็นวิชาเสริมในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 วิชา ได้แก่ วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง วิชานักบริหารการเลือกตั้ง และ วิชานักสร้างเครือข่ายการเลือกตั้ง พร้อมทั้งชี้แจงการได้มาซึ่งเครื่องหมายพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. จากทั้ง 3 วิชา โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำหลักสูตรคู่มือสำหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสำหรับลูกเสือ สำหรับครูผู้สอนและนักเรียนที่สนใจวิชาพิเศษ จำนวน 2 เล่ม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสืออาสา กกต. ต่อไป.

ที่มา : moe

1,248 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น