โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก 595 แห่ง

โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก 595 แห่ง

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งมี ผอ.โรงเรียนดีใกล้บ้าน ผอ.โรงเรียนเครือข่าย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

โดยที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีความเป็นห่วง เพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจาก โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของชุมชนและท้องถิ่น หากจะทำอะไรคงต้องถามความสมัครใจจากคนในชุมชนด้วย แต่ขณะนี้ ศธ. ได้เดินหน้าโครงการดังกล่าวแล้ว ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่สมัครใจที่จะให้ สพฐ. ดำเนินการควบรวมเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยต่อจากนี้ จะเป็นขั้นตอนที่ ศธ. จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนแม่เหล็ก ที่จะดึงโรงเรียนขนาดเล็กให้มาเป็นโรงเรียนเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน บุคลากร โดย สพฐ.ได้ตั้งงบประมาณ เพื่อเสริมคุณภาพโรงเรียนแม่เหล็กแล้ว จำนวน 500 ล้านบาท

“การทำเรื่องนี้ถือเป็นความละเอียดอ่อน แต่ สพฐ. เองก็วางแผนอย่างดี และยังวางแผนประเมินโครงการเพื่อขยายผลด้วย ซึ่งผมคิดว่าหากทำสำเร็จคุณภาพการศึกษาของเราจะต้องดีขึ้นแน่นอน อีกทั้งยังสร้างเด็กให้รู้จักสังคม เรียนรู้การเข้าสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพื่อเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของโรงเรียนที่ต้องย้ายและว่างลงแล้วจะนำไปใช้ทำอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของชุมชน และการควบรวมโรงเรียนจะสามารถลดงบประมาณด้านการบริหารจัดการโรงเรียนได้ด้วย” รมว.ศธ.

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องถูกควบรวมไปอยู่โรงเรียนแม่เหล็กนั้น ตนมอบแนวทางให้ ผอ.โรงเรียนขนาดเล็กขึ้นบัญชีไว้ หากมีอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชก็จะให้บรรจุ แต่จะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการทุกอย่างเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกควบรวมไปอยู่กับโรงเรียนแม่เหล็กจำนวน 595 แห่ง โดยเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2559 จำนวน 286 แห่ง ส่วนที่เหลือจะดำเนินการในปี 2560.

ที่มา : ไทยโพสต์

1,612 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น