ตั้งกรอบโยกย้ายแต่งตั้งเสร็จใน1พ.ค.ทุกปี

ตั้งกรอบโยกย้ายแต่งตั้งเสร็จใน 1 พ.ค. ทุกปี

Print Friendly, PDF & Email

กศจ.เขตพื้นที่ กทม.อนุมัติโยกย้ายผอ.-รอง ผอ. เรียบร้อย “บิ๊กหนุ่ย” สั่ง สพฐ.ทำปฏิทินการแต่งตั้ง บรรจุ โยกย้ายของทุกปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. ยอมรับปีนี้เป็นช่วงรอยต่อ อาจขลุกขลัก พร้อมเร่ง กศจ.ทุกจังหวัดบรรจุครูในโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยด่วน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมเห็นชอบการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 16 ราย, สพม.2 จำนวน 11 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 12 ราย รวม 39 ราย และโยกย้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน แบ่งเป็น สพม.1 จำนวน 25 ราย, สพม.2 จำนวน 36 ราย และ สพป.กทม.จำนวน 3 ราย รวม 64 ราย นอกจากนี้ยังมีการโยกย้าย ผอ.โรงเรียนอีกจำนวน 2 ราย เพื่อประโยชน์ราชการ กรณีเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงาน ตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ (อกศจ.) กทม.เสนอ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้ติดตามการโยกย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาภาพรวมทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าขณะนี้ยังโยกย้ายไม่ครบ เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อของการบริหารงาน และ กศจ.บางจังหวัดยังไม่สามารถตั้ง อกศจ.ได้ อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู โดยมีเป้าหมายว่าทุกอย่างต้องเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี พร้อมทั้งให้กำหนดรายละเอียดก่อนหน้านั้นเป็นระยะด้วยว่าควรจะทำอะไรบ้าง เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ส่วนการบรรจุครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้น ขณะนี้บางแห่งก็ได้มีการบรรจุครูใหม่แล้ว แต่บางแห่งอาจจะบรรจุไม่ทันในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นช่วงของรอยต่อของ กศจ. แต่ตนก็ได้กำชับให้ กศจ.ทุกจังหวัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

สำหรับรายชื่อการโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
สพป. กทม. จำนวน 12 ราย ได้แก่

 1. นายรักไทย ธนวุฒิกุล เป็น ผอ.โรงเรียนอนุบาลสามเสนวิทยาลัย
 2. นายสมัย สวนสอน เป็น ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
 3. นางดารณี คุณอนันต์ เป็น ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
 4. นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์ เป็น ผอ.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศัยฯ
 5. นายปรพล แก้วชาติ เป็น ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ
 6. นางนิรมล บัวเนียม เป็น ผอ.โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 7. นายสมเด็จ เจริญผล เป็น ผอ.โรงเรียนวัดเจ้ามูล
 8. น.ส.สุภาวดี อึ้งพานิช เป็น ผอ.โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร)
 9. นายชาตรีนามคุณ เป็น ผอ.โรงเรียนประถมนนทรี
 10. นางภารดี คำมา เป็น ผอ.โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
 11. นางอนัญญา ทาระธรรมเป็น ผอ.โรงเรียนวัดชนะสงคราม
 12. นายปัญญา บุญญสิทธิกุล เป็น ผอ.โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

สพม.เขต 1 มีจำนวน 16 ราย ได้แก่

 1. นายวิทยา ศรีชมภู เป็น ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 2. นายวิโรฒ สำรวล เป็น ผอ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 3. นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ เป็น ผอ.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 4. นางสิริกร สุกิน เป็น ผอ.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
 5. นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ เป็น ผอ.โรงเรียนศึกษานารี
 6. นายไชยา กัญญาพันธุ์ เป็น ผอ.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล
 7. นายกิตติศักดิ์ สมพล เป็น ผอ.โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
 8. นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ เป็นผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
 9. น.ส.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร เป็น ผอ.โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
 10. รายบุญชู กล้าแข็ง เป็น ผอ.โรงเรียนวัดราชโอรส
 11. นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ เป็น ผอ.โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
 12. นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก เป็น ผอ.โรงเรียนวัดราชาธิวาส
 13. นายนโรดมนรินทร์รัมย์ เป็น ผอ.โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
 14. นายศรายุทธ รัตนปัญญา เป็น ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 15. นางธัญจิรา โชติพงศ์กุลเป็น ผอ.โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
 16. นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ เป็น ผอ.โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

สพม.เขต 2 กทม. มีจำนวน 11 ราย ได้แก่

 1. นางวรรณดี นาคสุขปาน เป็น ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 2. นายประสงค์ สุบรรณพงศ์ เป็นผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 3. นายสุรศักดิ์ การุญ เป็น ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กทม.
 4. นายพชรพงศ์ ตรีเทพา เป็น ผอ.โรงเรียนสารวิทยา
 5. นายเกษม สมภักดี เป็น ผอ.โรงเรียนสิริรัตนาธร
 6. นายวีระ เจนชัย เป็น ผอ.โรงเรียนศรีพฤฒา
 7. นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ เป็น ผอ.โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 8. นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ เป็น ผอ.โรงเรียนราชวินิตบางเขน
 9. นายสมพร สังวาระ เป็น ผอ.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
 10. นายพิทักษ์ เอ็นดู เป็น ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
 11. น.ส.วรรณภา ทองสีไพล เป็น ผอ.โรงเรียนราชดำริ

ที่มา : ไทยโพสต์

1,200 total views, 4 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น