สอศ.ไฟเขียวย้ายครู-ผู้บริหารสถานศึกษา

สอศ.ไฟเขียวย้ายครู-ผู้บริหารสถานศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

สอศ.ไฟเขียวย้ายครูและผู้บริหารสถานศึกษา รวม 596 รายเลขาธิกาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา 63 ราย ดังนี้

 • นางยุพา พุกสวัสดิ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง(วช.)ฉะเชิงเทรา
 • น.ส.วินฑฎา วิเศษศิริกุล เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ(วก.)นครนายก
 • นายจิระ เฉลิมศักดิ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค(วท.)มาบตาพุด
 • ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง เป็นผอ.วท. บ้านค่าย
 • นายณรงค์ ไทยทอง เป็น ผอ.วท.นครปฐม
 • นายเสน่ห์ ศรีวิลัย เป็นผอ.วท.ราชบุรี
 • นายวินิจฉัย วัฒนกูล เป็น ผอ.วก.ชัยบาดาล
 • นายธีระ นรสิงห์ เป็นผอ.วท.สระบุรี
 • นายถาวร ทิพวรรณ เป็นผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)สุพรรณบุรี
 • นายชูเชิด มัฉาฉ่ำ เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีวศึกษา(วอศ.)สุพรรณบุรี
 • นายปรีชา การัก เป็นผอ.วท.อุทัยธานี
 • ว่าที่ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ เป็น ผอ.วก.ตรัง
 • เรืออากาศโทสมพร ปานดำ เป็น ผอ.วท.นครศรีธรรมราช
 • นายมนัส ชูราศี เป็น ผอ.วท.สิชล
 • นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย เป็น ผอ.วษท.นครศรีธรรมราช
 • นางพรทิพย์ บัวจันทร์ เป็น ผอ.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม(วศป.)นครศรีธรรมราช
 • นายอภิชาติ พิกุลทอง เป็น ผอ.วก.พรหมคีรี
 • นายบำรุง ทองรอด เป็น ผอ.วก.ท่าแซะ
 • นายระวิ ดาบทอง เป็น ผอ.วช.ภูเก็ต
 • นายประจวบ จันทภาโส เป็น ผอ.วก.นาทวี
 • นายชนสรณ์ จิตภักดี เป็น ผอ.วก.ควนขนุน
 • นายสมชาย นวลใย เป็น ผอ.วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ
 • นายสุธน ราชเดิม เป็น ผอ.วก.เวียงสระ
 • นายทองคำ ตินะลา เป็น ผอ.วท. กำแพงเพชร
 • นางสุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย เป็น ผอ.วอศ. นครสวรรค์
 • นายฉัตราวัฒน์ ยาละ เป็น ผอ.วช.กำแพงเพชร
 • นายมนัส ชูเวช เป็น ผอ.วท.กาญจนาภิเษก เชียงราย
 • นายธานินทร์ สังข์น้อย เป็น ผอ.วษท.พิจิตร
 • นางวัลลีย์ อาศัย เป็น ผอ.วก.บ้านตาก
 • นายสมมาตร เอียดฉิม เป็น ผอ.วษท.ขอนแก่น
 • นายบรรลือศักดิ์ มานาดี เป็น ผอ.วษท.ชัยภูมิ
 • นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ เป็นผอ.วก.บัวใหญ่
 • นายดำรงค์เดช สุริยา เป็น ผอ.วท.มหาสารคาม
 • นางวรรณภา พ่วงกุล เป็น ผอ.วช.สกลนคร
 • น.ส.ศิริวรรณ วงศ์วิลา เป็น ผอ.วก.ท่าตูม
 • นายอภิชาติ กุลธานี เป็น ผอ.วก.ปราสาท
 • นายศุภชัย แน่นอุดร เป็น ผอ.วก.พนมไพร
 • นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี เป็น ผอ.วก.กันทรารมย์
 • นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ เป็น ผอ.วท.สกลนคร
 • นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ เป็น ผอ.วท.หนองคาย
 • นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ เป็น ผอ.วก.ศีขรภูมิ
 • นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม เป็น ผอ.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว(วบธท.)อุดรธานี
 • นายนิรุตต์ บุตรแสนลี เป็น ผอ.วอศ.อุดรธานี
 • นายมงคล แก้วรอด เป็น ผอ.วอศ.หนองคาย
 • นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ เป็น ผอ.วช.อุดรธานี
 • นายจรูญ ชูสังข์ เป็น ผอ.วช.ตรัง
 • นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ เป็น ผอ.วก.อ่าวลึก
 • นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ เป็น ผอ.วก.นครศรีธรรมราช
 • นายเทพชัย ร่มโพธิ์ เป็น ผอ.วก.เชียงราย
 • นายสุพจน์ ทองเหลือง เป็นผอ.วอศ.ฉะเชิงเทรา
 • นายสมศักดิ์ แพรกม่วง เป็น ผอ.วช.พัทลุง
 • นายประยงค์ แก้วประทุม เป็น ผอ.วก.เวียงเชียงรุ้ง
 • นายสุชาติ กลั่นทอง เป็น ผอ.วท.เพชรบูรณ์
 • นายประภากร วัชราคม เป็น ผอ.วก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
 • นายธนภัทร แสงจันทร์ เป็น ผอ.วท.สุรนารี
 • นางยุพิน พิมศร เป็น ผอ.วอศ.ร้อยเอ็ด
 • นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ เป็น ผอ.วก.ศรีสะเกษ
 • นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป เป็น ผอ.วท.สัตหีบ
 • นายประทีป บินชัย เป็น ผอ.วอศ.แพร่
 • นายเจริญ โคตรดี เป็น ผอ.วท.ชัยภูมิ
 • นายชัยพร รัตนแสง เป็น ผอ.วท.อำนาจเจริญ
 • ว่าที่ร.ต.กิติพงษ์ บุตรบุราณ เป็น ผอ.วช.อุบลราชธานี
 • นายเจริญ เชื้อเมืองพาน เป็นผอ.วษท.เชียงราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติย้ายรอง ผอ.สถานศึกษา จำนวน 131 ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอนและสนับสนุนการศึกษา อีกจำนวน 402 ราย โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ที่มา : สยามรัฐ

1,305 total views, 6 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น