ผู้สอบ ผอ.ผ่านน้อยกว่าที่เปิดรับเตรียมย้ายผู้บริหารโรงเรียนควบรวมแทนตำแหน่งว่าง – ครูระยอง

Print Friendly

เผยผู้สอบคัดเลือกผอ.โรงเรียน ผ่าน 7,890 ราย คิดเป็น 85.16% แจง 3 จังหวัด สิงห์บุรี ประจวบฯ พัทลุง มีผู้สอบผ่านน้อยกว่าอัตราที่เปิดรับ เตรียมย้ายผู้บริหารจากโรงเรียนถูกควบรวมแทนตำแหน่งที่ว่าง ชี้รองผอ.สอบผ่านเพียบ เตรียมคัดเลือกรองผอ.ต่อไป

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี 2559 โดยจัดสอบข้อเขียน ภาค ก. และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3-4 ธันวาคม โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 76 แห่ง และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) เปิดสอบ จำนวน 2,891 อัตราร ผู้สอบผ่านการคัดเลือก 7,890 ราย คิดเป็น 85.16% จากจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 9,371 รายภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่มี 3 จังหวัด ที่จำนวนผู้สมัครสอบและผู้สอบผ่านน้อยกว่าอัตราว่างที่เปิดรับคือ

  • จ.สิงห์บุรี อัตราว่าง 21 ตำแหน่ง สมัคร 16 ราย สอบผ่าน 16 ราย
  • จ.ประจวบคีรีขันธ์ อัตราว่าง 52 ตำแหน่งสอบผ่าน 50 ราย มีอัตราว่างเหลือ 2 ตำแหน่ง
  • จ.พัทลุง อัตราว่าง 51 ตำแหน่ง สอบผ่าน 48 ราย มีอัตราว่างเหลือ 3 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ การสอบผู้บริหารปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการทดลองปฏิบัติงาน โดยสพฐ.ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 13-19 ธันวาค จำนวน 60 ชั่วโมง บรรจุและแต่งตั้งวันที่ 22 ธันวาคม ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องเข้ารับการประเมินการบริหารการศึกษาอีก 1 ปี แบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบ ทุก 6 เดือนหากไม่ผ่านรอบแรก คณะกรรมการประเมินจะมีข้อเสนอแนะว่าบกพร่องในเรื่องใดบ้าง และทำการประเมินต่ออีก 6 เดือน หากผ่านการประเมินจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เลือกต่อไป แต่ถ้าไม่ผ่านจะดำเนินการตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน

นอกจากนั้น สำหรับจังหวัดที่มีผู้สอบผ่านน้อยกว่าอัตราว่างที่เปิดรับนั้น จะไม่ใช้วิธีการเกลี่ยอัตราสอบได้จากจังหวัดอื่น เพราะการสอบครั้งนี้ไม่มีการขึ้นบัญชีจังหวัดที่มีผู้สอบได้น้อยกว่าอัตราว่าง จะใช้วิธีรับย้ายผู้บริหารจากโรงเรียนที่ถูกควบรวม ตามที่ได้มีนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลให้มีผู้บริหารโรงเรียนที่ถูกควบรวมสามารถย้ายมาแทนตำแหน่งที่ว่างได้

อย่างไรก็ตาม การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้สอบผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนั้นลำดับต่อไปจึงต้องดำเนินการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคาดว่าจะมีอัตราว่าง ประมาณ 2,800 กว่าอัตรา

ที่มา : moe