ครูคืนถิ่น รุ่น2 หวั่นถูกตัดสิทธิ์ เหตุมหาลัยลักไก่ อ้างใช้ใบอนุญาตชั่วคราวสอบได้

ครูคืนถิ่น รุ่น2 หวั่นถูกตัดสิทธิ์ เหตุมหาลัยลักไก่ อ้างใช้ใบอนุญาตชั่วคราวสอบได้

Print Friendly, PDF & Email

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปีการศึกษา 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่5 ปีการศึกษา 2559 โดยนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า โครงการผลิตครูฯ ดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีอัตรารองรับ 5,100 อัตรา ขณะที่มีนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว จำนวน 3,554 คน

ทั้งนี้ยอมรับว่า จำนวนผู้สอบผ่านค่อนข้างน้อย เนื่องจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกมีความเข้มข้นมาก เพราะต้องการคัดคนเก่งมาเป็นครู ทั้งนี้ในการคัดเลือกครูตามโครงการนี้ พบว่ายังมีปัญหา โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนหนึ่งได้ร้องเรียนมายังตน ว่า สอบผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่อาจจะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งตนรับเรื่องไว้ และจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาต่อไป

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับเรื่องไว้แล้ว จากนี้จะต้องนำเรื่องหารือกับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการผลิตครูฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งต้องให้มหาวิทยาลัย ต้นสังสังกัดของผู้ร้อง ได้มาชี้แจงสาเหตุ ว่าเป็นเพราะอะไร แต่เบื้องต้น ต้องยอมรับว่า นักศึกษาทำผิดเงื่อนไขการสมัครตั้งแต่แรก เพราะหลักเกณฑ์การสมัครกำหนดไว้แต่แรกว่า ผู้สมัครจะต้องใช้ใบอนุญาตฯ ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น ไม่ใช่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอบชั่วคราว ซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ดูน่าจะเป็นความผิดของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานจึงทำให้คุรุสภาไม่อนุมัติใบอนุญาตฯ

หนึ่งในผู้เสียสิทธิ์รายหนึ่ง กล่าวว่า ตนเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งทราบเงื่อนไขการสมัครตั้งแต่แรกว่า ทางโครงการต้องให้ใช้ใบอนุญาตฯ แต่ทางมหาวิทยาลัยยืนยันว่าสามารถสมัครได้ โดยใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ แทน และเมื่อสอบผ่านการคัดเลือกแล้วจะมาตัดสิทธิ์ภายหลังจึงถือว่าไม่เป็นธรรมกับตน ทั้งนี้ตนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการศธ. เลขาธิการกกอ. และจะไปยื่นที่คุรุสภา รวมถึงฟ้องศาลปกครองเพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป

ที่มา : มติชน

2,201 total views, 6 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น