Contact

สุธาราทิพย์ แสงสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาและติดยาเสพติดอายุ 31 ปีที่โรงพยาบาลศรีวิชัย

เธอสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2553

เธอทำงานกับทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่เพื่อจัดการกับปัญหาการเสพติดและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์

ในเวลาว่างของเธอเธอมีส่วนร่วมในชมรมละครของชุมชนท้องถิ่น

หากคุณยังต้องการติดต่อฉัน – ใช้แบบฟอร์มการติดต่อด้านล่าง

ที่อยู่
อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330