Tag Archives: กพฐ.

สพฐ.จัดระบบจ้างต่อครูเกษียณฯ ที่มีศักยภาพเซ็นสัญญารายปี-เน้นกลุ่มวิชาเอกที่ขาดแคลน

สพฐ.จัดระบบจ้างต่อครูเกษียณฯ ที่มีศักยภาพเซ็นสัญญารายปี-เน้นกลุ่มวิชาเอกที่ขาดแคลน

ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จ้างครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว มาเป็นครูอัตราจ้างเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่ง ศธ.ได้กำหนดให้มีโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดยคัดเลือกครูที่เกษียณแล้ว ที่มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพ รวมถึงมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มาทำหน้าที่เป็นครูอัตราจ้างสอน ต่อในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาให้สำรวจข้อมูล เพื่อจ้างครูเกษียณมาสอนต่อในโรงเรียนแล้ว นั้น

786 total views, no views today

 

สพฐ.ปรับเวลาเรียนภาษาอังกฤษ เด็กประถมฟุดฟิด 5 ชม.ต่อสัปดาห์

สพฐ.ปรับเวลาเรียนภาษาอังกฤษ-เด็กประถมฟุดฟิด-5-ชม.ต่อสัปดาห์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้ศูนย์ Boot Camp ที่จ.ชลบุรี ในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัด สพฐ. นำร่อง 350 คนพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และจะขยายไปยังศูนย์ Boot Camp ใน 4 ภูมิภาคให้ได้อีก 50,000 คน

1,075 total views, 4 views today

 

เปิดรายชื่อ49ว่าที่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนในฐานะปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รุ่นที่ 2  ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมและพัฒนา เพื่อรอแต่งตั้งให้เป็น ผอ.สพท.จำนวน 49 ราย ได้แก่ 

642 total views, no views today

 

สพฐ.ปฏิรูปเรียนรู้รับอาเซียน

อาเซียน - ครูระยอง

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางงานการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ภายในปี 2558 โดยปฏิรูปการเรียนรู้ นำกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมให้เด็ก โดยการเริ่มปรับกระบวนการเรียนการสอน เช่น สอนแบบบูรณาการมากขึ้น สอนการบ้านโดยให้เด็กทำโครงงานมากขึ้น หรือสอนภาษาโดยเน้นการสื่อสารมากขึ้น หรือการกำหนดกิจวัตรประจำวันของเด็กให้สอดคล้องกับสิ่งที่เหมาะสม

557 total views, no views today