Tag Archives: คุรุสภา

ครูคืนถิ่น รุ่น2 หวั่นถูกตัดสิทธิ์ เหตุมหาลัยลักไก่ อ้างใช้ใบอนุญาตชั่วคราวสอบได้

ครูคืนถิ่น รุ่น2 หวั่นถูกตัดสิทธิ์ เหตุมหาลัยลักไก่ อ้างใช้ใบอนุญาตชั่วคราวสอบได้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปีการศึกษา 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่5 ปีการศึกษา 2559 โดยนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า โครงการผลิตครูฯ ดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีอัตรารองรับ 5,100 อัตรา ขณะที่มีนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัว จำนวน 3,554 คน

1,787 total views, no views today

 

คุรุสภาแก้กฎให้มีใบอนุญาต “ตั๋วครู” ตลอดชีพ

คุรุสภาแก้กฎให้มีใบอนุญาต"ตั๋วครู"ตลอดชีพ

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาฯ สกศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เห็นชอบข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับใหม่แล้ว โดยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้

1,297 total views, 2 views today

 

เฟ้นครูใช้วิธีสอนแบบในหลวง ร.9 รับรางวัลวันครูปี 60

เฟ้นครูใช้วิธีสอนแบบในหลวง ร.9 รับรางวัลวันครูปี 60

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เสนอผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ที่มีแนวคิดจะถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสูงสุด ในฐานะที่ทรงเป็นบูรพาจารย์ของครู รวมถึงยังมีแนวคิดที่แต่งฉันท์พิเศษ สำหรับพระองค์ขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติจากเดิมที่มีเฉพาะคำฉันท์ไหว้ครู ที่ขึ้นต้นว่า “ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา” ซึ่งให้นักเรียนท่องอยู่เพียงบทเดียว

1,174 total views, 2 views today

 

คุรุสภา อนุโลม 7 มหา’ลัยได้รับใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

คุรุสภา อนุโลม 7 มหา'ลัยได้รับใบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่าที่ประชุมได้พิจารณากรณีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 12 แห่ง เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษาเกินกว่าที่แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบ ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่าของคุรุสภา ได้เชิญมหาวิทยาลัย 11 แห่งมาให้ข้อมูล ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ เหตุผลการรับนักศึกษาเกินจากแผน ศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการรายได้ที่เพิ่มขึ้น

948 total views, 2 views today