Tag Archives: คุรุสภา

เฟ้นครูรับรางวัลคุรุสภา

เฟ้นครูรับรางวัล คุรุสภาสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2559

คุรุสภากำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับ “รางวัลคุรุสภา” ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย ครู 5 รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา 2 รางวัล ผู้บริหารการศึกษา 1 รางวัล ศึกษานิเทศก์ 1 รางวัล เพื่อรับรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560

1,167 total views, no views today

 

สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้ามีพ.ร.บ.ของใครของมัน ชี้อยู่รวมกันไม่มีประสิทธิภาพ

สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้ามีพ.ร.บ.ของใครของมัน ชี้อยู่รวมกันไม่มีประสิทธิภาพ

ดาว์พงษ์ตั้งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายสั่งศึกษา แยก พ.ร.บ. 3 องค์กรครู-สกสค.-คุรุสภา-องค์การค้าฯ ออกจาก กม.ฉบับเดียวกัน ชี้ กม.ปัจจุบันให้อำนาจผู้บริหารมากเกินไป แต่งตั้งที่ปรึกษายกเข่ง กินเงินเดือนเดือนละหลายแสนบาท ด้าน “พินิจศักดิ์” ยื่นหนังสือลาออกจากปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค.

1,134 total views, no views today

 

มีผลแล้ว! พักใบครู 60 วัน ทันที ถ้าส่อผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

มีผลแล้ว! พักใบครู 60 วัน ทันที ถ้าส่อผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2553 เพื่อให้เหมาะสมและเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เลขาธิการคุรุสภา ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว หากไม่มีมูลที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ให้ยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพไม่ร้ายแรง ให้คณะกรรมการวินิจฉัยโทษตามสมควรแก่กรณีโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้

846 total views, no views today

 

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน

คุรุสภาเล็งดึงสิงคโปร์-บรูไน ร่วมร่างกรอบมาตรฐานครูอาเซียน “ชัยยศ” เผยต้องสามารถวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย เชื่อจะทำให้ได้คนที่อยากเป็นครูอย่างแท้จริง

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้คุรุสภาจัดทำร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียนให้เป็นมาตรฐานกลาง โดยมอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นผู้ดูแลและนำเสนอต่อที่ประชุมครูอาเซียน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-21 กันยายนนี้ ที่ประเทศเกาหลีใต้นั้น

876 total views, no views today