Tag Archives: คุรุสภา

คุรุสภาเผยรายชื่อ 48 สถาบัน เปิดสอน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ครูระยอง-บัณฑิต ครู

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาของสถาบัน 48 แห่ง 53 หลักสูตร โดยกำหนดเงื่อนไขในการรับรองดังนี้

1,251 total views, 2 views today

 

สพฐ.สั่งโยกผอ.สพม.เขต2และเขต6

สพฐ

สั่งโยก ผอ.สพม.เขต 2 และ ผอ.สพม.เขต 6 คาดเกี่ยวเนื่อง รร.มีปัญหา เลขาฯ ก.ค.ศ.เผยทำตามที่ สพฐ.เสนอ พร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้แทนคุรุสภาจากเสนอชื่อเป็นสมัครคัดเลือกแทน แก้ปัญหาเรียกร้องผลประโยชน์

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งและโยกย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอจำนวน 4 ราย ได้แก่ นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 2 กทม. เป็น ผอ.สพม.เขต 13 (ตรัง-กระบี่), นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.เขต 13 เป็น ผอ.สพม.เขต 2 กทม., นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผอ.สพม.เขต 6 เป็น ผอ.สพม.เขต 3 (นนทบุรี-อยุธยา) และนายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.เขต 3 เป็น ผอ.สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) โดยการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมในการทำงาน

645 total views, no views today

 

คุรุสภาจับมือทรูพัฒนาแอพพลิเคชั่น “PuenKru”

คุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์จะร่วมมือกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

351 total views, 2 views today

 

คุรุสภาเปิดช่องขอรับใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน! เพื่อใช้ในการสอบครูผู้ช่วย สพฐ.

คุรุสภา

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน ให้แก่ผู้ประสงค์จะนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปใช้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

640 total views, 2 views today