Tag Archives: ชำนาญการพิเศษ

ครูต้องรู้! จะยื่นขอประเมินวิทยฐานะ ′ตามเกณฑ์ PA′ ได้เมื่อใด

ครูระยอง-บทความ

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวในเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. อีกช่องทางหนึ่งนั้น

667 total views, 2 views today

 

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ “ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ” ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ส่วนผู้ต้องการยื่นคำขอตามเกณฑ์เดิม ว13 ยังคงสามารถยื่นคำขอประเมินได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 เท่านั้น

867 total views, 4 views today

 

ไฟเขียวปรับเกณฑ์ย้ายรอง ผอ.เขต ขอชำนาญการพิเศษเน้นผลผู้เรียน

โรงเรียน - ครูระยอง

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

431 total views, 2 views today

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว3857 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ศธ 04009/ว3857

ศธ 04009/ว3857

239 total views, 2 views today