Tag Archives: ทุจริต

พบหลักฐานซัด ผอ.สพป.มหาสารคาม ทุจริต

พบหลักฐานซัด ผอ.สพป.มหาสารคาม ทุจริต

พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทุจริตของ ศธ. กล่าวว่า ตามที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจากงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) มหาสารคาม เขต 3 โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) เป็นประธานนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบพบหลักฐานความผิดอย่างชัดเจน เพราะการที่มีพัสดุบรรจุสื่อการเรียนการสอนส่งถึงโรงเรียน ทั้งที่โรงเรียนไม่ได้มีการจัดซื้อ จนเป็นเหตุให้โรงเรียน 13 โรงในพื้นที่ไม่เซ็นรับและแจ้งความไว้ ซึ่งประเด็นนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ชอบมาพากล อีกทั้ง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ก็มีการข่มขู่พยานด้วย รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 4 ก็มีข้อมูลครบอย่างรอบด้าน

1,970 total views, no views today

 

ยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีถูกกล่าวหารับเงินแป๊ะเจี๊ยะ

ยกระดับคุณภาพการศึกษากรณีถูกกล่าวหารับเงินแป๊ะเจี๊ยะ

จากกรณีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำคลิปวิดีโอการสนทนาระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการรับนักเรียน ออกมาเผยแพร่ จนเป็นข่าวโด่งดัง และเป็นที่มาของ “สามเสนโมเดล”ซึ่ง ล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้ให้นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มาช่วยราชการที่ สพม.1 กทม.เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความขัดแย้งและให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความสะดวก นั้น

1,074 total views, no views today

 

ครม.รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ

ครม.รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560 โดยเรื่อง “การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง” เป็นเรื่องที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

1,681 total views, no views today

 

ครูอย่าตื่นข่าวไม่ผ่านวิทยฐานะชี้สร้างกระแสลวง

ครูอย่าตื่นข่าวไม่ผ่านวิทยฐานะชี้สร้างกระแสลวง

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ พีเอ (Performance Agreement : PA) และไปคิดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น

1,335 total views, no views today