Tag Archives: นโยบาย

ตั้งซูเปอร์บอร์ดคุมการศึกษาชาติ มีอำนาจเหนือศธ.

กระทรวงศึกษาธิการ

สกศ.เสนอตั้งบอร์ดคุมภาพรวมการศึกษาทั้งระบบ มีอำนาจเหนือ ศธ. หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มอนิเตอร์ภาพรวม จัดการวางแผนการเรียนการสอน เตรียมเสนอให้องค์กรหลัก ศธ.พิจารณาเร็วๆ นี้

นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหมายให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพดูแลการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ตั้งทีมงานรวบรวมความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่ปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาตนได้เดินสายสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประมวลผลจากประเด็นปัญหาการศึกษาที่ สกศ.มีข้อมูลอยู่แล้ว เท่าที่ดูพบว่าส่วนใหญ่อยากให้เร่งแก้ปัญหาและเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาใน 3 ส่วนหลักๆ

282 total views, no views today

 

โพลชี้ประชาชน อยากให้ศธ. ยกระดับหลักสูตรมากสุด เน้นผลิตครูที่มีคุณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับนโยบายของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.) ได้แก่ “5 นโยบายทั่วไป”  “7 นโยบายเฉพาะ” ซึ่งสามารถใช้เวลาดำเนินการให้เห็นผลได้ภายใน 1 ปี และ “10 นโยบายเร่งด่วน” ที่จะต้องทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 3 เดือน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

102 total views, no views today

 

คุรุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล

คุรุสภา

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภานัดพิเศษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานของคุรุสภาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า นโยบายหลายเรื่องคุรุสภาดำเนินการบ้างแล้ว เช่น การพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ประชุมจึงมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัย ใน 3 เรื่อง ดังนี้

249 total views, no views today

 

โอกาสทางการศึกษา! ชงรมช.ศธ.เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กยากจน 100%

การศึกษาไทย

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งสพฐ.ได้เสนอขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายหัวโครงการสนับสนุนรายหัวค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่การขอเงินรายหัวในรายการปกติที่รัฐจัดสรร

305 total views, no views today