Tag Archives: บทความ

แผนชาติเร่งด่วน4ปีจัดระบบข้อมูลนร.รายบุคคลใหม่

แผนชาติเร่งด่วน 4ปี จัดระบบข้อมูล นักเรียนรายบุคคลใหม่

แผนการศึกษแห่งชาติ ระยะเร่งด่วนช่วงปี 2560-2561 ศธ.ต้องจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ศธ.หน่วยงานอื่น

“การพัฒนาเด็ก สร้างคน ต้องรองรับความต้องการของประเทศในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในสาขาวิชาชีพ วิชาการ ต้องมาช่วยกันวางแผน แผนการศึกษาแห่งชาติจะเป็นเหมือนไบเบิ้ล เป็นกรอบในการขับเคลื่อน พัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องครอบคลุมทั้งเรื่องความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ทำให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลเรื่องสิ่งแวดล้อม การที่ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 รองรับกระแสเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้นั้น ตัวเด็กต้องเป็นศูนย์กลาง ส่วนครู ผู้บริหาร หลักสูตร การจัดการศึกษา ทรัพยากรต่างๆ จะเป็นปัจจัยเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาตั้งแต่เกิดไปจนถึงตลอดชีวิต” ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

1,159 total views, 2 views today

 

สถานีก.ค.ศ.: การสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

สถานี-ก.ค.ศ.-การสอบบรรจุครูผู้ช่วย-ครั้งที่-1-2559

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

690 total views, 3 views today

 

สพฐ. ผลักดันการสหกรณ์ ในโรงเรียน บูรณาการนักคิด-ผลิต-ออม

บทความ สพฐ.ผลักดันการสหกรณ์ รร.บูรณาการนักคิด-ผลิต-ออม

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นำมาซึ่งการสูญเสียอำนาจการต่อรองของหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะหน่วยผลิตพื้นฐานอย่างเกษตรกร ที่มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ การนำรูปแบบสหกรณ์มาใช้ในโรงเรียน ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้เด็กมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีการอำนาจการต่อรอง ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการปลูกฝังแนวคิดเรื่องสหกรณ์ คือ รั้วของสถาบันการศึกษานั่นเอง

769 total views, no views today

 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)

ครูระยอง-บทความ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มดำเนินการวางแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” มาตั้งแต่สมัยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งมีการหารือและดำเนินการตามแผนมาเป็นระยะ พบว่ามี 4 เรื่องหลักที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ ดังนี้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)

1,857 total views, 8 views today