Tag Archives: บุคลากรทางการศึกษา

สกสค.มอบของขวัญคืนความสุขคุณครู

โรงเรียน - ครูระยอง

ทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 สกสค.มีโครงการคืนความสุขให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศ 3 เรื่อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ คือ 1. การจัดตั้งกองทุนพระพฤหัสบดี จำนวน 77 กองทุนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นของกองทุนประจำจังหวัดที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือครูที่ประสบภัยทุกประเภท ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแผ่นดินไหว รวมถึงภัยจากเหตุการณ์ไม่สงบต่าง ๆ เป็นต้น

335 total views, 3 views today

 

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)

คณกรรมกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และแก้ไขกฎ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพื้นที่การศึกษา

540 total views, 2 views today

 

เปิดรายชื่อ49ว่าที่ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนในฐานะปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เรื่องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รุ่นที่ 2  ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมและพัฒนา เพื่อรอแต่งตั้งให้เป็น ผอ.สพท.จำนวน 49 ราย ได้แก่ 

642 total views, no views today

 

ณรงค์ เตรียมลงลึกสางปัญหาตั๋วครู

กระทรวงศึกษาธิการ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายในการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการคุรุสภาว่า จากที่ได้พูดคุยและรับฟังการดำเนินงานของคุรุสภา พบว่าหลายเรื่องดีมีประโยชน์ แต่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลให้ดีขึ้น ถ้าเรื่องใดติดขัดในแง่ของตัวบุคคล หรือระเบียบ ข้อกฏหมายก็ตามก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป

220 total views, 2 views today