Tag Archives: บุคลากรทางการศึกษา

ก.ค.ศ.เล็งออกเกณฑ์ร.ร.คัดบุคลากรพิเศษ เสนอบรรจุครูเก่งเชี่ยวชาญ-จ้างพนง.ราชการ

ก.ค.ศ.

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานก.ค.ศ.กำลังดำเนินการจัดทำร่างระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 51 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยร่างหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญระดับสูง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 51

700 total views, no views today

 

สั่งเร่งปราบทุจริตในศธ.

ทุจริต ผิดวินัย ไม่เหมาะ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ. มอบนโยบายให้ผู้บริหารศธ. ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในศธ. ตนจึงกำชับผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ดำเนินการทุกอย่างให้เกิดความบริสุทธิ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน เพราะนอกจากจะเป็นนโยบายของรมว.ศธ. และรมช.ศธ. แล้ว ยังเป็นนโยบายหลักที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งเป็นประกาศให้ทุกกระทรวงยึดถือปฏิบัติเคร่งครัด

349 total views, no views today

 

สพฐ.ดันแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษเสนอ 4 ผลงานยกระดับเรียนร่วม น.ร.พิการ

สพฐ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดงาน “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” วันที่ 23 ก.ย. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อนำเสนอแนวทางขับเคลื่อน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับคนพิการตามจุดเน้นของสศศ. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ พร้อมกันนี้ ยังเปิดเวทีให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวม นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังจัดเวทีเสวนา “ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธนง โชติสรยุทธ์ ผอ.ร.ร.เพลินพัฒนา และตนมาบอกเล่าถึงทิศทางการจัดการศึกษา

678 total views, no views today

 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว3857 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ศธ 04009/ว3857

ศธ 04009/ว3857

257 total views, 2 views today