Tag Archives: ปฏิรูป

ครม.รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ

ครม.รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล 21 ข้อ ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2560 โดยเรื่อง “การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง” เป็นเรื่องที่ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

1,564 total views, 6 views today

 

ปรับรูปแบบประเมินภายในนำร่องระบบ

ประเมินผลนักเรียน - ครูระยอง

“รมช.ศธ.” ปรับรูปแบบประเมินคุณภาพภายในของ ศธ.นำร่อง การปรับปรุงรูปแบบประเมินใหม่ทั้งภายใน-นอก วางสเต็ป 9 เดือนแล้วเสร็จทั้งหมด เผยตัวบ่งชี้ยืดหยุ่นได้ตามบริบทของโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเดียวกันทุกโรงเรียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวภายหลังการประชุมปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับนายนภดล ร่มโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินวัดผลองค์กร และคณะกรรมการการประเมินและประกันคุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากสถานศึกษาแล้ว ยังคงต้องคำนึงถึงงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้าไปทำหน้าที่ประเมินด้วย

663 total views, no views today

 

ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องปฏิรูปคน(ครู)ก่อน!

โรงเรียน - ครูระยอง

แม้ว่าการศึกษา…จะเป็นอาวุธลับสำคัญในการพัฒนาคน แต่เรากลับใช้อาวุธลับนี้ไม่ค่อยได้ผลมากนักทั้งที่ศักยภาพของคนไทยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยที่เป็นเช่นนี้น่าจะมาจากการกำหนดเป้าหมายและวิธีการพัฒนาไม่สอดคล้องกับบริบทของไทยที่มีความโดดเด่นทั้งอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ที่ชาติอื่นเขาไม่มีหรือมีก็สู้เราไม่ได้

736 total views, 2 views today

 

บอร์ดอำนวยการปฏิรูป ศธ.ตีกลับร่าง กม.ซูเปอร์บอร์ด สปช.แนะยึดเนื้องาน-อำนาจหน้าที่

กระทรวงศึกษาธิการ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า คณะอนุกรรมการปฏิรูปการศึกษาด้านกฎหมาย ของคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปฯ ได้นำร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติ หรือ ซูเปอร์บอร์ดของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม แต่ยังไม่มีข้อยุติเพราะมีหลายประเด็นที่กรรมการทักท้วง และให้ข้อเสนอแนะ

551 total views, 2 views today