Tag Archives: พนักงานราชการ

สอศ.ของบแปรฯ พันล้าน จ้างครู-พนักงานราชการเพิ่ม

สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 22,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับ 20,952 ล้านบาท จำนวน 1,471 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 7.02% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมากที่สุดในรอบ 7 ปีของ สอศ.และเมื่อจำแนกงบฯที่ได้รับ เป็นงบฯบุคลากร 43% เงินอุดหนุนรายหัว 24% งบฯดำเนินงาน 15% งบฯลงทุน 11% และงบฯรายจ่ายอื่นๆ 7% อย่างไรก็ตาม หากดูในรายการงบฯ ที่ได้แล้วยังไม่เพียงพอ

809 total views, no views today

 

โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง)

สอบราชการ - ครูระยอง

โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ เอกคอมพิวเตอร์
วันที่รับสมัคร : 17-20 มีนาคม 2558

392 total views, 2 views today

 

สพฐ.เฟ้นผู้บริหารสถานศึกษา-รอง

กระทรวงศึกษาธิการ

นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.แล้ว

654 total views, 3 views today

 

การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

สพฐ

ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ศธ 04009/ว5267 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

>> รายละเอียด <<

1,285 total views, 8 views today