Tag Archives: สพฐ

สพฐ.วิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วยเชิงลึก

สพฐ.วิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วยเชิงลึก

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สพฐ.ได้รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเบื้องต้น ได้มีการวิเคราะห์ข้อสอบจากจำนวนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) รวม 61 แห่งที่เปิดสอบในครั้งนี้ ผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 126,328 คน สอบได้ 11,333 คน คิดเป็นผู้สอบได้ 8.97% นั้น ข้อสอบที่ใช้สอบสามารถจำแนกคุณภาพผู้เข้าสอบได้หรือไม่ มีความยากง่ายของข้อสอบเป็นอย่างไร เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกข้อสอบคัดเลือกครู รวมถึงให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการผลิตบัณฑิตครูต่อไป

1,490 total views, 3 views today

 

ชงปลดล็อคจบสาขาอื่นนั่งผอ.โรงเรียนได้

ชงปลดล็อคจบสาขาอื่นนั่งผอ.โรงเรียนได้

ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหม่นั้น

439 total views, 2 views today

 

สพฐ. เร่งจัดมาตรฐานครูสอนตามวิชาเอก

สพฐ.เร่งจัดมาตรฐานครูสอนตามวิชาเอก

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงการประชุมผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย 11 ข้อ ในการบริหารงาน ศธ. ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ สพฐ.โดยตรงนั้น ตนได้เชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มาประชุมร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ ในปีต่อไปได้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

441 total views, 3 views today

 

สพฐ.สร้างโครงข่ายระบบ G-Chat เพื่อความเข้าในร่วมกันในองค์กร

G Chat

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยระบบ G-Chat ให้กับเจ้าหน้าที่ ICT เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ว่า เป็นการสร้างระบบสื่อสารภายในองค์กรแบบสองทางที่เน้นการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในบุคลากร ในสังกัดอย่างทั่วถึงและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร

G Chat

380 total views, 3 views today