Tag Archives: หลักสูตร

สพฐ.โร่พบปปช.ปรึกษาป้องกันโกง

ทุจริต ผิดวินัย ไม่เหมาะ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นตัวแทน สพฐ. เข้าหารือกับนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เพื่อหารือกับ ปปช.ถึงกรณีแนวทางการดำเนินการ สพฐ.ที่มีวัตถุประสงค์อยากให้เป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามที่เคยลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต

286 total views, no views today

 

ชง “ณรงค์” เคาะชื่อคณะกรรมการแก้ปัญหาผลิตครู

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้มอบให้ สกศ. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการแก้ปัญหาระบบผลิตและพัฒนาครู เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา โดยจะนำไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาในภาพรวมนั้น

262 total views, no views today

 

แนะบรรจุธรรมศึกษาในหลักสูตร

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจาก บวร องค์กรคุณธรรม (บ้าน วัด โรงเรียน) ของกรมการศาสนา(ศน.) เมื่อเร็วๆนี้ ว่า การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมเป็นไปตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

137 total views, no views today

 

สร้างบัณฑิต “มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

สร้างบัณฑิต “มีความรู้คู่การปฏิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้น สร้างอัตลักษณ์บัณฒิตให้ “มีความรู้คู่การปฐิบัติ อุตสาหะสู้งาน เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณธรรม”

230 total views, no views today