Tag Archives: อ่านไม่ออก

สั่งสถาบันภาษาไทยจัดอบรมครูทั่วประเทศ แก้เด็กอ่านเขียนไม่ได้

สพฐ

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา โดยเน้นความสำคัญไปที่การเรียนการสอนภาษาไทย และประกาศให้ปี 2558 เป็นปีที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้สถาบันภาษาไทย ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)

729 total views, 3 views today

 

สมศ.ชำแหละ 10 ปัญหาการศึกษาไทย

สมศ

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 3 รอบ ระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาของ สมศ. พบว่ามี 10 ปัญหาหลักที่เป็นตัวฉุดรั้งการศึกษาไทย ได้แก่

827 total views, 2 views today

 

วอนรัฐจัดงบฯเพื่อการอ่านโดยเฉพาะ

การศึกษาไทย

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 26มี.ค.-6 เม.ย.2558 โดยนายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯกล่าวว่า การจัดงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กดี?”และมีการจัดนิทรรศการ “เพราะเด็กดีจึงเจ็บปวด” ด้วย

377 total views, 3 views today

 

ปรับเป้าแก้เด็กอ่าน-เขียนไม่ได้จาก ป.3 เหลือ ป.1

การศึกษาไทย

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าจะนั่งเป็นประธานซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และได้มอบนโยบายเร่งด่วน 6 เรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปดำเนินการ ซึ่งหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่ง สพฐ.พร้อมรับและจะปรับการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายนายกฯ

630 total views, 2 views today