Tag Archives: โอเน็ต

สั่งร.ร.เพิ่มสอบอัตนัยภาษาไทยป.4-6 ปลายภาค 30%

สั่งร.ร.เพิ่มสอบอัตนัยภาษาไทยป.4-6 ปลายภาค 30%

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มารายงานความคืบหน้าการเตรียมการสอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 จะเพิ่มข้อสอบอัตนัยในสัดส่วน 20% เป็นปีแรกตามนโยบายที่ตนมอบไว้ โดยสทศ.แจ้งว่าในการตรวจคำตอบอัตนัยวิชาภาษาไทย จำเป็นต้องใช้ครูมากถึง 2,000 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดส่งรายชื่อครูสอนวิชาภาษาไทย โดยได้มีการจัดอบรมวิธีการตรวจข้อสอบ และสทศ.ได้ทำการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว 650 คนเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ ที่เหลืออีก 1,350 คน สทศ.จะดำเนินการคัดเลือกต่อไป

1,278 total views, no views today

 

เกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่ชัดเป๊ะ

สพฐ

เสนอเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูรูปแบบใหม่ ขอได้ถ้าสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี และให้ครูทำรายงานการสอนทุกปีเพื่อสะท้อนผลงานนับตั้งแต่เริ่มสอน ที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีคะแนนโอเน็ตตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือถ้าขอระดับเชี่ยวชาญพิเศษจะต้องมีนวัตกรรมการสอนที่ชัดเจน เชื่อลดภาระครูไม่ต้องทิ้งเด็ก

นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางานเลื่อนทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่ (Performance Agreement : PA) ที่ตนเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การทำเอกสารรวบรวมผลงานครูเพื่อขอวิทยฐานะ

1,320 total views, no views today

 

สทศ.รับสมัครสอบวัดความรู้ครู

สทศ

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. เปิดรับสมัครสอบความรู้ทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3-11 ส.ค.2558 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา และส่งเสริมสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยเฉพาะการรองรับนโยบายการใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

747 total views, no views today

 

สพฐ.พร้อมวิเคราะห์ลงลึกผลสอบโอเน็ต

โอเน็ต

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ออกมาระบุว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) อาจจะไม่เอาจริงเอาจังในการออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต 3 กลุ่มสาระการเรียน ที่ สทศ.ไม่ได้จัดสอบ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและนักวิชาการที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาก็มีจำนวนน้อยนั้น  

547 total views, no views today