สพฐ.รณรงค์เยี่ยมบ้านนร.

การศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และจัดเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้คำปรึกษา สงเคราะห์นักเรียนที่อยู่ในครอบครัวด้อยโอกาส ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักเรียนในด้านต่างๆ และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน

รมช.ศธ. กล่าวว่า ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สถานศึกษาในสังกัดกว่า 30,000 แห่ง พัฒนางานและเครือข่ายระบบการช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จากการศึกษาแฟ้มประวัติ และการเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน โดยการวิเคราะห์แบ่งเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยกระบวนการจัดกิจกรรมโฮมรูม และการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ดำเนินการในครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อเดือนส.ค. และครั้งที่ 2 จะจัดภายใต้แนวคิด “ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน” เพื่อสนองพระราชปณิธาน ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

ที่มา : ข่าวสด

394 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น