เริ่มเรียนธรรมศึกษาใน ร.ร.ปี 58

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมทั้งกล่าวว่า การส่งเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้คณะสงฆ์ต้องสนับสนุนครูพระ และสื่อการเรียนการสอน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องเอาใจใส่ ให้ความสำคัญ และกำหนดเป็นหลักสูตร ศธ.และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ต้องร่วมกันติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้าน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ ศธ.ได้ลงบันทึกข้อตกลงร่วมกับ พศ. และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษานั้น ทาง ศธ.จะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2558 โดยจะกำหนดให้นักเรียน ป.6 เริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี และจัดการเรียนธรรมศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธ.จะหารือกับสถานศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำคะแนนสอบธรรมศึกษาไปใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ด้วย.

ที่มา : moe

413 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น