จ่อชงครม.ปรับเพิ่มเงินอุดหนุดรายหัวนักเรียน-เงินเดือนครูเอกชน

ครูระยอง - เงินเดือน

Print Friendly, PDF & Email

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีที่โรงเรียนเอกชนประสบปัญหาในด้านต่างๆ และไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควร จนต้องทยอยปิดกิจการไปจำนวนมาก เนื่องจากภาครัฐไม่ให้ความช่วยเหลือนั้น เร็วๆ นี้ ศธ.จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ปรับเพดานเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน และเงินเดือนครู โดยใช้สูตรปรับตามขั้นบันได จากเดิมรัฐอุดหนุนอยู่ประมาณ 60% เป็น 70%, 80% จนถึง 100% ลำดับ แต่ต้องพูดคุยว่าเมื่อรัฐอุดหนุน 100% แล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่โรงเรียนเอกชนเก็บจากนักเรียนจะต้องลดลงด้วยเช่นกัน

ส่วนเรื่องอื่นๆ ศธ.พยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ ให้โรงเรียนเอกชนคล่องตัวมากขึ้น อาทิ การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครูสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีเสียงสะท้อนว่าหลักเกณฑ์ของคุรุสภาค่อนข้างยุ่งยาก รวมถึง การอบรมและการพัฒนาทางวิชาการที่โรงเรียนเอกชนอยากให้ ศธ.ดูแล เพราะตามนโยบายแล้วภาครัฐอยากให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

ที่มา : มติชน

377 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น