(ร่าง) ตารางกำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว16,ว17) ปี 2558

สอบราชการ - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ( ว 16/2557 และ ว 17/2557)
สพฐ. ดำเนินการ 
1) กำหนดวัน และเวลา ในการดำเนินการ
    คัดเลือกพร้อมกัน ทั้ง สพป.,สพม.,และสศศ.
2) กำหนดภาระงานการสอน สำหรับ
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3) กำหนดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมิน
   ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ
ดำเนินการคัดเลือกทุกขั้นตอน ดังนี้
– การประกาศรับสมัคร
– การรับสมัคร
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
– ดำเนินการคัดเลือก (จัดสอบข้อเขียน ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
– การประมวลผลการคัดเลือก
– การประกาศผลการคัดเลือก
ตารางกำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วย
1) ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ภายในวันจันทร์ที่ 9 ก.พ.2558
2) รับสมัครคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 16 ก.พ.-วันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ.2558(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 25 ก.พ.2558
4) การประเมิน
ประเมินประวัติและผลงาน
ระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.พ.2558
5) สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 28 ก.พ.2558
6) สอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่  1 มี.ค. 2558
7) ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558
ทั้งหมดนี้ยังเป็นฉบับร่าง เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง ต้องรอหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการจาก สพฐ.

ภาพจาก ครูวันดี

ที่มา : ครูวันดี

470 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น