สช.ปรับหลักสูตรการสอน ร.ร.เอกชน ชี้ทำคะแนนดีปรับเพิ่มท็อปอัปรายหัวให้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

Print Friendly, PDF & Email

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้อนุกรรมการวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เร่งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ เบื้องต้นระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 3 จะเน้นส่งเสริมการเรียนในวิชาภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะแตกต่างกับเด็กที่เรียนหลักสูตรปกติที่ไม่เน้นเรื่องดังกล่าว โดยเด็กจะต้องเรียนทั้ง 3 วิชา ประมาณ 80 – 90% ของเวลาเรียนทั้งหมด เชื่อว่าเมื่อปรับหลักสูตรและเน้นการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้เร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ในระดับชั้น ป.4 – 6 จะให้โรงเรียนออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและท้องถิ่น กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่สอนโดยยึดแบบเรียนเป็นตัวตั้ง เพราะเป็นการจำกัดความคิดของเด็ก ขณะที่ระดับมัธยมศึกษาจะเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ยึดตำราเป็นตัวตั้ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีหลายโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว และพบว่าเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนสามารถจัดทำหลักสูตรเองได้ตามมาตรา 13(3) ของ พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 ที่เปิดกว้างให้ สช. สามารถกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรของ สช. เองได้ เช่นเดียวกับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ โดยการปรับหลักสูตรดังกล่าวจะเร่งให้ทันใช้ในปีการศึกษา 2558 มั่นใจว่า การปรับหลักสูตรครั้งนี้จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ ในคุณภาพและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น

“สช. คงไม่เน้นเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร เช่น หน่วยงานอื่น แต่จะเดินหน้าปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร และคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพครูให้เข้มข้น โดยต่อไปจะมีตัวชี้วัด หากโรงเรียนใดสามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เด็กมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น จะได้รับการท็อปอัพเงินอุดหนุนรายหัวมากกว่าโรงเรียนอื่น ถ้าโรงเรียนใดไม่พัฒนาก็จะได้เท่าเดิม ซึ่งเรื่องนี้ สช. สามารถดำเนินการได้โดยออกเป็นประกาศ กช. เรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ” นายบัณฑิตย์ กล่าว

ที่มา : ผู้จัดการ

598 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น