นายกฯ กำชับ ศธ.ดูแลคุณภาพชีวิตครู

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 58ประจำปี 2558และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน” และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษาในวันที่ 2 เม.ย.58 และนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและครูที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 14-16 ม.ค.นี้ 

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ารัฐบาลและ ศธ.ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปครู ปฏิรูปการเรียนรู้อย่างมาก เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้มีความรู้ความความสามารถ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้และยืนหยัดบนเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิ

ทั้งนี้ ในการประชุม ครม. นัดล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ ศธ. ดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของทุกคน ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาการเพิ่มขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดูแลเรื่องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองด้วย ซึ่ง ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมจะนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่มา : สยามรัฐ

570 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น