พื้นฐาน-อาชีวะ พร้อมกันอัตรารับเด็กคุรุทายาท

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติเห็นชอบนำโครงการคุรุทายาทกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้ง หลังศธ.ได้ยุติโครงการไปตั้งแต่ปี 2539 ที่ผ่านมาโดยยังคงยึดตามหลักการเดิม คือ ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีและอยากเป็นครู ได้เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รับประกันการมีงานทำ เมื่อเรียนจบให้กลับไปบรรจุยังภูมิลำเนาของตนเอง ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นด้วยที่ศธ. จะฟื้นโครงการดังกล่าวเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครู โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลโดยครูเหล่านี้เมื่อเรียนจบแล้วก็จะต้องกลับไปใช้ทุนในบ้านเกิดของตนเอง ส่วนการกำหนดอัตรากำลังเพื่อรองรับนั้น เบื้องต้นคิดว่าไม่มีปัญหา เพราะแต่ละปีสพฐ. จะได้อัตราเกษียณคืน ประมาณ 15,000 อัตรา หากต้องนำมาใช้สำหรับบรรจุแต่งตั้งครูที่ได้รับทุนจากโครงการคุรุทายาท ก็คิดว่ามีเพียงพอ เพียงแต่ทางโครงการจะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า ต้องการอัตรากำลังจำนวนเท่าไร เพื่อที่ สพฐ. จะได้กันอัตราว่างไว้ให้พอสำหรับรองรับครูกลุ่มดังกล่าว

ด้าน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีอัตราว่างและเปิดสอบบรรจุทุกปีๆละประมาณ 300-400 อัตรา เพราะฉะนั้นหากศธ. เดินหน้าโครงการคุรุทายาท เมื่อไร สอศ. ก็พร้อมจะกันอัตราว่างไว้ให้ โดยต้องดูว่าเด็กจะเรียนจบในปีใด ก็จะกันอัตราว่างในปีนั้นไว้ให้เพียงพอสำหรับความต้องการ และจะทำบัญชีให้ชัดเจนตามภูมิลำเนาของผู้รับทุน เพราะเมื่อเด็กเรียนจบจะต้องกลับไปเป็นครูในภูมิลำเนาของตนเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดในภาพรวมทั้งหมด ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งฃ

ที่มา : ผู้จัดการ

340 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น