คุรุสภาเผยร้องเรียนครูคดีชู้สาวมากสุด

คุรุสภา

Print Friendly, PDF & Email

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ก่อตั้งครบรอบ 70 ปีแล้ว และขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจมาเรียนครูเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทำงานก้าวต่อไปของคุรุสภาในปี 2558 จะทำงานเชิงรุกมากขึ้น ไม่ใช่คอยตั้งรับปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ตลอดจนหารูปแบบวิธีการสอนสำหรับครูยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กให้ดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ตนได้ย้ำกับผู้แทนคุรุสภา ว่า ต้องให้ความสำคัญกับกิจกรรมของครูและเด็ก รวมถึงให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู

ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า คุรุสภาจะดำเนินการเรื่องวินัยและจรรณยาบรรณวิชาชีพครูให้เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในเร็วๆนี้ คุรุสภาจะจัดโครงการคุรุคุณธรรมขึ้น โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกครูมาฝึกอบรมพัฒนายกระดับจรรยาบรรณวิชาชีพ ขณะเดียวกันคุรุสภาจะประมวลเหตุการณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของครูให้เป็นกรณีศึกษาด้วย เช่น คนที่ไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มาทำหน้าที่การสอน โดยไม่แจ้งให้คุรุสภารับทราบ หรือ ผู้บริหารโรงเรียนทำเรื่องทุจริต เป็นต้น เพื่อจะทำให้ครูได้ตระหนักรู้ผิดชอบ ชั่วดี ไม่หลงผิด ไม่ทำให้วิชาชีพของตนเองต้องมัวหมอง

ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า สำหรับผลการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ในปี 2557 พบว่า มีกรณีพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของข้าราชการครู 3 เรื่อง ได้แก่ ครูทำร้ายร่างกายนักเรียนด้วยการใช้มือตบบริเวณปาก ไม่มีบาดแผล ให้พักใช้ใบอนุญาตฯ 3 เดือน , ครูทำร้ายร่างกายนักเรียนด้วยการบิดใบหูเป็นรอยแดงช้ำ ให้พักใช้ใบอนุญาตฯ1 เดือน และ ครูใช้ไม้ตีมือนักเรียน จำนวน 79 ที เป็นรอยแดงช้ำ ให้พักใช้ใบอนุญาตฯ3 เดือน และกรณีเพิกถอนใบอนุญาตฯ ข้าราชการครู 2 เรื่อง ได้แก่

  1. ครูชายอนาจารนักเรียนหญิงด้วยการจับอวัยวะเพศ
  2. ครูลักขโมยเงินวัด ในการไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินให้วัดในงานฝังลูกนิมิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนตรวจสอบถึงพฤติกรรมข้าราชการครู จำนวน 24 เรื่อง โดยเป็นเรื่องชู้สาว 8 กรณี

  1. ครูมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและดื่มสุรา
  2. ครูมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวดื่มสุราและทะเลาะวิวาท
  3. ศึกษานิเทศก์ถูกกล่าวโทษกรณีชู้สาวและกู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้
  4. ครูบุกรุกเคหะสถาน ใช้คำพูดในทำนองชู้สาว
  5. ครูกระทำอนาจารเด็กนักเรียน
  6. ครูข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น
  7. ครูมีความสัมพันธ์ส่อในทางชู้สาว
  8. ครูมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ พบพฤติกรรมครูค้ายาเสพติด ชิงทรัพย์ และทำร้ายร่างกายผู้อื่น และฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อื่น

ที่มา : เดลินิวส์

459 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น