หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้้ ถึง 31 มีนาคม

ครูระยอง-บัณฑิต ครู

Print Friendly, PDF & Email

หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้้ ถึง 31 มีนาคม

สนใจสอบถามได้ที่ 095-4519161, 081-6843062, 089-9920079, 087-3304711, 086-1811625

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่มา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1,912 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น