สพฐ.พร้อมวิเคราะห์ลงลึกผลสอบโอเน็ต

โอเน็ต

Print Friendly, PDF & Email

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ออกมาระบุว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) อาจจะไม่เอาจริงเอาจังในการออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต 3 กลุ่มสาระการเรียน ที่ สทศ.ไม่ได้จัดสอบ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและนักวิชาการที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาก็มีจำนวนน้อยนั้น  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มั่นใจว่า เขตพื้นที่ฯจะออกข้อสอบโอเน็ต 3 กลุ่มสาระฯได้อย่างโปร่งใสและมีมาตรฐาน ตนจะไม่ปล่อยให้เขตพื้นที่ฯออกข้อสอบเองโดยไม่มีการวางกรอบการทำงาน เพราะจะทำให้เกิดความลักลั่นได้ โดยในเร็ว ๆ นี้ สพบ.จะประชุมวางแผนเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการออกข้อสอบของเขตพื้นที่ฯ ก็จะดึงนักวิชาการและมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมวางมาตรฐานด้วย อีกทั้ง สพฐ.เองก็มีสำนักทดสอบทางการศึกษาและยังเป็นผู้จัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ National Test (NT) ของนักเรียน ชั้น ป.3 ด้วย ดังนั้นขอให้มั่นใจได้ว่า สพฐ.จะวางระบบที่มีมาตรฐานแน่นอน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่ รมว.ศึกษาธิการ ต้องการให้ สพฐ.เร่งวิเคราะห์ผลคะแนนโอเน็ตอย่างละเอียดทุกรายวิชา ทั้ง ป.6 และ ม.3 ว่า มีวิชาใดบ้างที่คะแนนลดลง และการลดลงนั้นเกิดจากสาเหตุใดนั้น ขณะนี้ สพฐ.ได้ทำการวิเคราะห์ผลคะแนนรายวิชาของ ชั้น ป.6 ไปบ้างแล้ว เพียงแต่รอผลคะแนนของ ชั้น ม.6 ให้ครบก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มวิเคราะห์ลงลึกรายวิชาภาพรวมของทุกช่วงชั้นว่า แต่ละระดับเด็กอ่อนวิชาอะไร อยู่ในเขตพื้นที่ไหน และเป็นโรงเรียนประเภทใดมากที่สุด  เพื่อส่งข้อมูลให้เขตพื้นที่ฯรับไปปฎิบัติและพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นต่อไป  อย่างไรก็ตามในวันที่ 17 เม.ย.นี้ สพฐ.จะเรียกประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลคะแนนโอเน็ตให้มีคุณภาพต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์

547 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น