ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 51 ราย

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 51 ราย ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558

ผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านด้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้คัดค้านภายในเวลา 15 วัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2558

>> แบบฟอร์มเพื่อคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก <<

603 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น