นายกฯสั่งวธ.-ศธ.ทำหนังสือประวัติชาติไทย ให้เด็ก-เยาวชน-ประชาชนเรียนรูวัติศาสตร์

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากกรณีที่ กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย 20 เล่ม ให้นายกรัฐมนตรี โดยหนังสือดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว ขึ้น เพื่อเผยแพร่ พระราชประวัติพระเกียรติคุณและ พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ นั้น

นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกันจัดทำคู่มือประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับเด็กๆ ในระดับประถม ระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต่างประเทศและประชาชนทั่วไป โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์ไทยในทุกพระองค์ ทรงทำคุณประโยชน์ใดไว้ในแผ่นดิน ตั้งแต่สร้างชาติ สู้รบและสู้ความยากจน ความเป็นมาของประเทศไทย วัฒนธรรมประเพณีของไทย

นายวีระกล่าวว่า ในส่วนของกระทรวง วัฒนธรรม มอบหมายให้กรมศิลปากร ไปดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยหลังจากนี้ ต้องไปหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงแนวทางและการดำเนินการ เรื่องดังกล่าวร่วมกันในการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งการดำเนินการ เรื่องนี้ทั้งสองกระทรวงจะต้องร่วมมือกัน อาจจะต้องจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อให้ การดำเนินการเรื่องนี้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และ การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยในส่วนของเด็ก และเยาวชน ก็จะต้องใช้วิธีการเขียนที่อ่านแล้วสนุก น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ รวมถึง มีภาพประกอบสวยงาม ที่สำคัญ ในส่วนของระดับประถมศึกษาอาจจะจัดทำหนังสือในรูปแบบการ์ตูน เพื่อดึงดูดความน่าสนใจจากเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวง ได้ประชุมหารือกับกรมศิลปากรไปแล้วได้ข้อสรุปว่า การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจะต้องเป็นหนังสือที่น่าสนใจ อ่านง่าย ที่สำคัญเด็กๆ ทั้งในระดับประถม ระดับมัธยม ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาต่างประเทศและประชาชนทั่วไป อ่านแล้วเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้น

ที่มา : moe

272 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น