สพฐ.ปฏิรูปเรียนรู้รับอาเซียน

อาเซียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางงานการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ภายในปี 2558 โดยปฏิรูปการเรียนรู้ นำกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมให้เด็ก โดยการเริ่มปรับกระบวนการเรียนการสอน เช่น สอนแบบบูรณาการมากขึ้น สอนการบ้านโดยให้เด็กทำโครงงานมากขึ้น หรือสอนภาษาโดยเน้นการสื่อสารมากขึ้น หรือการกำหนดกิจวัตรประจำวันของเด็กให้สอดคล้องกับสิ่งที่เหมาะสม

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสให้กับเด็ก โดยเรื่องยกระดับคุณภาพการศึกษา จะพัฒนา ร.ร. โดยใช้สื่อไอซีทีเพื่อการศึกษาแบบต่างๆ หรือยกระดับ ร.ร.เป็นกลุ่มๆ ส่วนโอกาสทางการศึกษาจะเน้นเรื่องการปรับค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนมากขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายน้อยลง

“รวมถึงอาเซียนเป็นตัวนำในการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้เด็กพูดเป็น สื่อสารได้ ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมปรับตัวเนื้อหาการสอนอาเซียน ให้เด็กเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจ การค้าขายกับอาเซียน เรียนรู้เรื่องภาษีอากร การค้าขายข้ามชาติ กฎหมายความมั่นคง รวมถึงเรียนรู้เรื่องเชิงสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แบบสมานฉันท์ และพัฒนาเรื่องครู โดยครูทุกคนต้องได้รับการอบรมเทคนิคการสอนวิชาเฉพาะที่สอนอยู่ และอบรมเกี่ยวกับนโยบายหรือทิศทางการศึกษาไทย อย่างน้อย 2 ครั้ง” นายกมลกล่าว

ที่มา : moe

575 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น