ก.ค.ศ.ไฟเขียวโยกย้าย 20 ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลคัดเลือก - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ​เปิดเผยว่าจากการประชุมก.ค.ศ.ที่มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ว่าที่ประชุมยังอนุมัติย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.) 20 ราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เสนอได้แก่ อนุมัติย้ายและแต่งตั้งให้

 • นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 38 เป็น ผอ.สพม. เขต 39

และอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผอ.สพท.จากรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 19 ราย ประกอบด้วย

 • นายอำนาจ บุญทรง เป็น ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)สระบุรี เขต 1
 • นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ เป็นผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
 • นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
 • นายสง่า ศรีงาม เป็นผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
 • นายอภินันท์ บุญรอด เป็นผอ.สพป.พะเยา เขต 2
 • นายประนอม เชื้อหมอ เป็นผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
 • นายไพรวัลย์ จันทะนะ เป็น ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
 • นายธานินทร์ ชลจิตต์ เป็นผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2
 • นายภูมิพัทร เรืองแหล่ เป็นผอ.สพป.เลย เขต 3
 • นางสุดา สุขอ่ำ เป็น ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2
 • นายพรชัย โพคันโย เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
 • นายรอง ปัญสังกา เป็นผอ.สพป.แพร่ เขต 2
 • นายสุดใจ มอญรัต เป็น ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
 • นายวุฒิพล ฉนำกลาง เป็นผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
 • นายสมรักษ์ ถวาย เป็น ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
 • นายประหยัด สุขขี เป็นผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3
 • นายสมชาย รองเหลือ เป็น ผอ.สพม.เขต 38
 • นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช เป็น ผอ.สพม.เขต 9
 • นายพะยอม วงษ์พูล ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. เขต 42

ที่มา : มติชน

599 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น