สพฐ.แจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการค้ำประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

ตามที่ สพฐ. ได้ทำสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้) เครื่องนักเรียนป.1 /โซนที่ 2 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เครื่องนักเรียนป.1 /โซนที่ 3 (ภาคกลางและภาคใต้) เครื่องครูและนักเรียน ม.1
สพฐ. จึงขอแจ้งระยะเวลาการค้ำประกันในแต่ละโซนดังนี้

  1. โซนที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้) ระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558
  2. โซนที่ 2 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ถึงวันที่ 21 กรกฏาคม 2558
  3. โซนที่ 3 (ภาคกลางและภาคใต้) ระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2558

>> รายละเอียด <<

265 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น