ชี้ชะลอประเมินกระทบคุณภาพ

สมศ

Print Friendly, PDF & Email

ผศ.จำรูญ ณ ระนอง นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงกรณีที่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เสนอให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หยุดการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปรับปรุงวิธีการประเมินให้เหมาะสมว่า หากให้มีการหยุด หรือชะลอการประเมิน จะยิ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา อีกทั้งทั่วโลกต่างยอมรับว่าคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน มีการควบคุมด้วยตนเอง และต้นสังกัด นอกจากนี้ต้องมีการตรวจสอบจากภายนอก เพื่อยืนยันสภาพที่เป็นจริง ดังนั้นการประเมิน โดย สมศ. จึงเป็นสิ่งปลุกเร้าให้สถานศึกษาต้องทำให้มีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง

“การที่นักการศึกษาบางกลุ่มต้องการพัฒนาการศึกษา โดยเสนอให้ยุบ หรือระงับการปฏิบัติหน้าที่ของ สมศ. นั้น เป็นการแก้ปัญหาแบบหลงทาง มองไม่ออกว่าอันใดเป็นเหตุเป็นผลหรือพูดง่ายๆ ว่า เกาไม่ถูกที่คัน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันสนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และต่อเนื่อง ถึงจะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง” ผศ.จำรูญ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการที่จะปรับการประเมิน ของ สมศ. จากประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นแบบสุ่มตรวจประเมินสถานศึกษาบางแห่งนั้น ตนมองว่าจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการประเมินมีคุณภาพอย่างไร มีจุดใดบ้างที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา และจะต้องพัฒนาอย่างไร ดังนั้น จึงอยากให้ทบทวนในเรื่องนี้ด้วย.

ที่มา : เดลินิวส์

361 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น