ไฟเขียวเปิดสอนสาขาขาดแคลน

คุรุสภา

Print Friendly, PDF & Email

ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มเติมสาขาวิชาที่ขาดแคลนของสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) อีก 12 สาขาวิชา คือ

 1. นิติศาสตร์
 2. อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน
 3. การโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม
 4. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 5. เคมีอุตสาหกรรม
 6. วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
 7. วิศวกรรมพลังงาน/พลังงานทดแทน
 8. เทคโนโลยีระบบราง/วิศวกรรมขนส่งระบบราง
 9. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบันเทิง/แอนิเมชั่น
 10. Digital Marketing
 11. อุตสาหกรรมศิลป์
 12. ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง

เนื่องจากเป็นสาขาที่คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ไม่ได้เปิดสอน รวมแล้วสอศ.มีสาขาที่ได้รับการประกาศ 98 สาขาวิชาชีพ

ศ.ไพฑูรย์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังพิจารณาสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอมา 21 สาขา ก่อนอนุมัติเพิ่ม 10 สาขาวิชา คือ

 1. ภาษาสเปน
 2. ภาษาเกาหลี
 3. ภาษาญี่ปุ่น
 4. กายภาพบำบัด
 5. กิจกรรมบำบัด
 6. จิตวิทยาคลินิก
 7. แพทย์แผนไทยประยุกต์
 8. แพทยศาสตร์
 9. เภสัชศาสตร์
 10. วิศวกรรมศาสตร์

ที่เหลืออีก 11 สาขาวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ ฝรั่งเศส เป็นต้น ปกติคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เปิดสอนอยู่แล้ว หากประกาศให้เป็นวิชาที่ขาดแคลน ก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี

ที่มา : มติชน

310 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น