ตั้ง “อมรวิชช์” ทำหน้าที่ โฆษกกระทรวงศึกษาฯ

กระทรวงศึกษาธิการ

Print Friendly, PDF & Email

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามคำสั่ง ศธ. ที่ สป.36/2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 แต่งตั้ง นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เป็น โฆษก ศธ.ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกกระทรวง ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งนี้ นายอมรวิชช์ จะมีหน้าที่ให้ข่าว หรือชี้แจงแถลงข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของ ศธ. ข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำ หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือข่าวสารที่สมควรเผยแพร่ต่อประชาชน และข่าวสารอื่นๆ ตามที่ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมาย

นอกจากนี้ มีหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อประสานข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันสมัย เพื่อประมวลเป็นข้อมูลในการเสนอข่าวสารต่อประชาชน

ที่มา : ผู้จัดการ

297 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น