วอนรัฐจัดงบฯเพื่อการอ่านโดยเฉพาะ

การศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 26มี.ค.-6 เม.ย.2558 โดยนายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯกล่าวว่า การจัดงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กดี?”และมีการจัดนิทรรศการ “เพราะเด็กดีจึงเจ็บปวด” ด้วย

ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็กได้มากกว่าการฟังจากคำพูดของผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่อง “เทพรัตนจีนปริวรรตปรีชา”  นิทรรศการรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวรรณกรรมแห่งชาติ ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการ 1อ่าน ล้านตื่น เพื่อเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานบริจาคเงิน เพื่อเลือกหนังสือบริจาคให้แก่โรงเรียนและเด็กๆที่อยู่ห่างไกลด้วย

นายจรัญ กล่าวด้วยว่า ในเร็วๆ นี้ สมาคมฯจะรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของการอ่านเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการอ่านอย่างจริงจังเช่นเดียวกับที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะการอ่านคือวัฒนธรรม  โดยสมาคมฯเสนอว่ารัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการอ่านให้เป็นกิจกรรมประจำปีของหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมางบฯที่รัฐให้แก่หน่วยงานสถานศึกษา เป็นงบฯรวม ทำให้หน่วยงานต่างๆ มีเงินเหลือจัดซื้อหนังสือเพิ่มได้เล็กน้อยจึงอยากให้รัฐบาลจัดสรรงบฯเพื่อการอ่านโดยเฉพาะ.

ที่มา : เดลินิวส์

404 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น