สพฐ.ย้ำแนวปฏิบัติงดดูงานเมืองนอก

สพฐ

Print Friendly, PDF & Email

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือเรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ในต่างประเทศ แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ทุกเขตฯ ให้ถือเป็นแนวปฎิบัติ ดังนี้

  1. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ แม้จะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่างประเทศ ยกเว้นกรณี สพฐ.มอบหมาย
  2. การเดินทางตามโครงการค่ายเยาวชนระหว่างประเทศ หรือ โครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน ผู้บริหาร ระหว่างรัฐบาล กระทรวง หรือหน่วยงานต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หรือมีข้อตกลงความร่วมมือกันมาก่อน ไม่เป็นการเดินทางไปลงนามในข้อตกลงใหม่
  3. การเดินทางเพื่อพานักเรียนไปร่วมประกวดแข่งขันนานาชาติ ที่จัดโดยองค์กรที่เป็นที่รู้จักจัดเป็นประจำต่อเนื่อง ต้องมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ
  4. หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาดูงานภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริ หรือ ให้พิจารณาเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยาย

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามแนวปฎิบัติให้ทำเรื่องเสนอขออนุมัติจาก รมว.ศึกษาธิการ เป็นรายกรณี สำหรับโครงการประกวดวงโยธวาทิตในต่างประเทศ ของโรงเรียนต่างๆ ก็ห้ามไปประกวดที่ต่างประเทศเช่นกัน

ที่มา : เดลินิวส์

399 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น