ชงกฏหมายซุปเปอร์บอร์ด

ปฏิรูป นโยบายของการศึกษาไทย

Print Friendly, PDF & Email

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯได้เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ โดยจะมีด้วยกัน 2 ร่าง คือ ร่างคณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายฯ และร่างของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งทั้ง 2 ฉบับจะแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบองค์กร โดยร่างของคณะอนุกรรมการฯเสนอให้ซุปเปอร์บอร์ดเป็นหน่วยงานอิสระ ไม่เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี ขณะที่ร่างของ สกศ.ให้เป็นส่วนราชการระดับกรมอยู่ในบังคับบัญชาของนายกฯ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน จึงต้องเสนอให้คณะอำนวยการปฏิรูปการศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจ 

ด้าน ดร.สิริกร มณีรินทร์ กรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าฐานะของซุปเปอร์บอร์ด ควรเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่เป็นส่วนราชการ  เพื่อให้เป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ นอกจากนี้เห็นว่าควรสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากทุกกระทรวงมาเป็นกรรมการ เพื่อให้การทำงานของซุปเปอร์บอร์ดมีประสิทธิภาพ แตกต่างจากระบบราชการทั่วไป  มิฉะนั้นจะไม่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

ที่มา : เดลินิวส์

442 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น