ชงปรับโฉมเขตพื้นที่ฯ “จิ๋วแต่แจ๋ว”

สพฐ

Print Friendly, PDF & Email

นายจำเริญ พรหมมาศ นายกสมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การบริการทางการศึกษาที่ใกล้ชิดประชาชน เมื่อกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เสนอขยายเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบจิ๋วแต่แจ๋วใกล้ชิดประชาชน และจัดส่งแบบสอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.- 15 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลกระทบการจัดการศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่ เห็นว่าสภาพเขตพื้นที่การศึกษาในปัจจุบันห่างไกลประชาชน ขาดความใกล้ชิดสถานศึกษาควรมีการยุบเลิกและเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีขนาดเล็กลง โดยใช้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นฐานในการจัดการการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอ และ ควรเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ให้เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีขนาดเล็กลง โดยใช้การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นฐานในการจัดการการศึกษาระดับจังหวัด

“ในการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่นี้ สมาคมฯ เห็นว่าโครงสร้างใหม่ ในระดับพื้นที่ฯ ควรมี สพป.จังหวัด สพป.อำเภอ ที่ดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา และ มี สพม.จังหวัดที่ดูแลระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ควรเพิ่มสำนักนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง และสำนักนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด เพื่อดูแลงานวิชาการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานทุกสังกัด” นายจำเริญ กล่าวและว่า ทั้งนี้ตนได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อ รมว.ศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ด้วย

ที่มา : เดลินิวส์

292 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น