ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 แล้ว

สทศ

Print Friendly, PDF & Email

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้จัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 2/2558 สอบเมื่อวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2558 นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ทำการประมวลผล และประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้วผ่านทาง www.niets.or.th ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม คือ วันที่ 10 เมษายน ทั้งนี้ สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน คะแนนสอบดังนี้

GAT ผู้เข้าสอบ 147,560 คน

 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน เฉลี่ย 147.72 คะแนน
 • ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 295 คะแนน

GAT ตอน 1 ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ผู้เข้าสอบ 147,483 คน

 • คะแนนเต็ม 150 เฉลี่ย 96 คะแนน
 • ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 150 คะแนน

GAT ตอน 2 ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 147,554 คน

 • คะแนนเต็ม 150 เฉลี่ย 51.78 คะแนน
 • ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 150 คะแนน

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 1.1,695 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 55.34 คะแนน
 • ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 300 คะแนน

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 87,541 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 104.72 คะแนน
 • ต่ำสุด 6 คะแนน สูงสุด 237 คะแนน

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 23,957 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 98.84 คะแนน
 • ต่ำสุด 8 คะแนน สูงสุด 266 คะแนน

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 5,935 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 104.41 คะแนน
 • ต่ำสุด 9 คะแนน สูงสุด 262 คะแนน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ผู้เข้าสอบ 54,857 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 154.96 คะแนน
 • ต่ำสุด 27.50 คะแนน สูงสุด 257.50 คะแนน

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 5,773 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 141.11 คะแนน
 • ต่ำสุด 42.00 คะแนน สูงสุด 246.50 คะแนน

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ผู้เข้าสอบ 5,704

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 91.88 คะแนน
 • ต่ำสุด 21 คะแนน สูงสุด 291 คะแนน

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน ผู้เข้าสอบ 2,383 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 85.05 คะแนน
 • ต่ำสุด 36 คะแนน สูงสุด 270คะแนน

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น ผู้เข้าสอบ 3,954 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 100.43 คะแนน
 • ต่ำสุด 30 คะแนน สูงสุด 294 คะแนน

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน ผู้เข้าสอบ 6,593 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 87.70 คะแนน
 • ต่ำสุด 33 คะแนน สูงสุด 288 คะแนน

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ ผู้เข้าสอบ 415 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 88.37 คะแนน
 • ต่ำสุด 48 คะแนน สูงสุด 276 คะแนน

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษา บาลี ผู้เข้าสอบ 4,094 คน

 • คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 92.52 คะแนน
 • ต่ำสุด 27 คะแนน สูงสุด 300 คะแนน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 เมษายน โดย สทศ.จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 25 เมษายน

“ภาพรวมผลสอบในครั้งนี้ใกล้เคียงกับการสอบครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งข้อสอบ GAT/PAT เป็นข้อสอบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงค่อนข้างมีความยาก โดยครั้งนี้มีวิชาที่ทำคะแนนได้เต็ม 3 วิชาคือ GAT 1/GAT2 และ PAT7.6 ส่วนผู้ที่ทำได้คะแนน 0 ก็มีไม่มาก โดยวิชาที่มีผู้ได้ 0 มากที่สุดคือ GAT1 จำนวน 946 คน แต่ก็ยังน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา อาจเพราะจำนวนผู้เข้าสอบน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม วิชาที่น่าห่วง และควรต้องเร่งปรับปรุงคือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเด็กได้คะแนนค่อนข้างน้อย”รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

ที่มา : ผู้จัดการ

538 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น