วธ.หนุนประชาชนเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

อาเซียน

Print Friendly, PDF & Email

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”ความเชื่อ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในอาเซียน”จัดโดยกรมการศาสนา(ศน.)ว่า ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรมอาเซียนที่มีความหลากหลาย แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในอัตลักษณ์ เช่น ศิลปะการแสดงรามเกียรติ์ วัฒนธรรมข้าว ประเพณีสงกรานต์ หนังตะลุง หนังใหญ่ ภาษาไทย เป็นต้น


” ประวัติศาสตร์ไทยมีความสง่างามมาก เห็นได้จากมีพัฒนาการด้านการพัฒนาประเทศ และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัย ขณะที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนก็มีพัฒนาการด้านศิลปวัฒนธรรมเช่นกัน ตนเชื่อว่าวัฒนธรรมและศาสนาเป็นสิ่งที่จะเชื่อมร้อยประชาคมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้งนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแบบไร้พรหมแดนใน10ประเทศอาเซียน โดยประชาชนต้องมีความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการดำเนินวิถีชีวิตของประเทศต่างๆ อย่างดี ขณะเดียวกันเราต้องรักษาไว้ซึ่งสิ่งดีงามในศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเหนียวแน่นต่อไป” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

ด้าน พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า ในยุคนี้เป็นยุคที่มีการต่อสู้กัน ซึ่งเป็นการต่อสู้โดยใช้สังคมนิยมมีเรื่องวัฒนธรรมและศาสนาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีเครื่องมีขับเคลื่อนที่สำคัญคือ โซเชียลต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วและน่าตื่นตระหนก เพราะสังคมไทยมีคนเล่นสื่อโซเชียลมากถึง 2ใน3ของจำนวนประชากร ถ้าหากไม่มีการเรียนรู้รากฐานชีวิตศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนที่ดีแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตได้

ที่มา : ผู้จัดการ

988 total views, 3 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น