รัฐบาลพอใจนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยครูตู้

โรงเรียน - ครูระยอง

Print Friendly, PDF & Email

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DCTV) หรือ ที่เรียกกันว่าครูตู้ พบว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2557 สามารถขยายการให้บริการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณครูไม่ครบชั้น ได้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 15,369 โรง จากเดิมที่เคยมีระบบ DCTV เพียงแค่ 6,628 โรงเท่านั้น และช่วยให้นักเรียน 1,015,974 คนได้ศึกษาครบทุกกลุ่มสาระวิชา จากเดิมที่มีคุณครูไม่เพียงพอไม่ครบชั้น ทำให้การเรียนทำได้ไม่เต็มที่

“ผลการประเมินค่าการพัฒนาของนักเรียน ที่มีโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าไปช่วยสนับสนุนพบว่า มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยวัดจากผลการสอบ NT หรือ National Test พบว่า นักเรียนระดับ ป. 3 มีค่าการพัฒนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 โดยผลสอบกลุ่มสาระวิชาด้านคณิตศาสตร์มีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้นสูงสุด ร้อยละ 6.01 ขณะที่ผลทดสอบ NT ของชั้น ป. 6 มีค่าการพัฒนาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.98 โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษามีคะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.66”

พลตรีสรรเสริญ กล่าวต่อว่า แม้จะเริ่มโครงการได้เพียง 1 ภาคการศึกษาเศษ แต่ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นที่น่าพอใจ และรัฐบาลตั้งใจที่จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยนำปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปรับปรุง อาทิ บางห้องเรียนมีความจำกัดของพื้นที่ ทำให้ต้องติดตั้งจอโทรทัศน์สองจุด ทำให้เกิดเสียงรบกวนกันเอง นักเรียนในบางโรงเรียนเป็นชาวต่างด้าวอาทิ พม่า จึงไม่สัดทัดเรื่องภาษา หากไม่มีคุณครูคอยกำกับบางครั้งก็จะเสียสมาธิ และคุณครูบางแห่งยังไม่ได้อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดรับกับเนื้อหาวิชา จึงทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ หรือบางโรงเรียนมีปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับบ่อย ซึ่งได้แก้ปัญหาด้วยการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าร่วมด้วย

เชื่อว่าเมื่อดำเนินการต่อไปสักระยะ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเคยมีคุณครูไม่ครบชั้น จะดียิ่งๆขึ้นกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ วิชาที่เปิดสอนมีทั้งสิ้น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่

  1. ภาษาไทย
  2. คณิตศาสตร์
  3. วิทยาศาสตร์
  4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  5. ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่มา : moe

506 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น