คะแนน GAT/PAT ค่าเฉลี่ยทรงตัว

สทศ

Print Friendly, PDF & Email

ผลสอบ GAT/PAT ค่าเฉลี่ยไม่ต่างปีก่อน คะแนนเขียนอ่าน คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เต็ม 150 เฉลี่ยได้แค่ 82.22 ส่วนภาษาอังกฤษ เต็ม 150 เฉลี่ย 49.91, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เต็ม 300 เฉลี่ยได้ 51.56 ส่วน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เต็ม 300 เฉลี่ยได้แค่ 86.72

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้จัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2558 สอบเมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 ขณะนี้ สทศ.ได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลสอบ GAT/PAT ไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม จะประกาศผลสอบในวันที่ 26 ธันวาคม สำหรับผู้ที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อที่นักเรียนจะได้นำผลวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 25- 27 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. โดย สทศ.จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 11 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

นายสัมพันธ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ ดังนี้ ความถนัดทั่วไป หรือ GAT คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 131.97 ต่ำสุด 0 สูงสุด 300, GAT 1 เขียนอ่าน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา คะแนนเต็ม 150 เฉลี่ย 82.22 ต่ำสุด 0 สูงสุด 150 GAT 2 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 150 เฉลี่ย 49.91 ต่ำสุด 0 สูงสุด 150 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 51.56 ต่ำสุด 0 สูงสุด 294, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 86.72 ต่ำสุด 3 สูงสุด 237, PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 93.41 ต่ำสุด 16 สูงสุด 288, PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 94.99 ต่ำสุด 3 สูงสุด 261, PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 140.56 ต่ำสุด 12.50 สูงสุด 252.50, PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 129.06 ต่ำสุด 40 สูงสุด 248.50, PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 88.11 ต่ำสุด 27 สูงสุด 288, PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 82.29 ต่ำสุด 24 สู.สุด 288, PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 90.14 ต่ำสุด 30 สูงสุด 294, PAT 7.4 จีน คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 82.33 ต่ำสุด 9 สูงสุด 297, PAT 7.5 อาหรับ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 91.11 ต่ำสุด 39 สูงสุด 285 และ PAT 7.6 บาลี คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 93.78 ต่ำสุด 39 สูงสุด 297

“ภาพคะแนนเฉลี่ยปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แม้ PAT 1, PAT 2 และ PAT 3 จะคะแนนต่ำลง แต่ก็ถือว่าไม่มาก โดยจากการวิเคราะห์คะแนนสอบที่ออกมาย้อนหลัง 6 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีคะแนนสูง บวก-ลบไม่เกิน 10 คะแนน ซึ่งไม่ถือว่ามีนัยสำคัญ สะท้อนว่าข้อสอบของ สทศ.ในแต่ละปีมีความยากและง่ายไม่ต่างกัน” ผอ.สทศ.กล่าว.

ที่มา : ไทยโพสต์

462 total views, 2 views today

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น